Jaunimo savanoriška tarnyba

JST pristatymas.jpg

Jaunimo savanoriška tarnyba (JST) – tai intensyvi 6 mėn. trukmės savanorystės programa jauniems žmonėms nuo 14 iki 29 m., kurios metu jaunuoliai 40 val. / mėnesį savanoriauja pasirinktoje akredituotoje savanorius priimančioje organizacijoje (toliau – PO), kartą per mėnesį susitinka su savanorišką veiklą organizuojančios (toliau – SVO) organizacijos paskirtu mentoriumi(e), mokosi įveikti sunkumus, apmąstyti patirtį bei įvardyti išmokimus, suformuluoti tobulėjimo kryptis.

JST programa – tai galimybė ne tik atrasti patinkančią veiklos kryptį, bet ir geriau pažinti save, ugdyti bendrąsias kompetencijas ir stiprinti pasitikėjimą savimi. Savanoriai, kurie įgyvendina daugiau nei 3 mėnesius tarnybos, įgyja JST pažymėjimą – dokumentą, patvirtinantį tarnybos metu įgytus ar sustiprintus įgūdžius, tačiau tik 6 mėn. (ne mažiau nei 40 val. / mėn.) nenutrūkstama tarnyba užtikrina galimybę įgyti 0,25 stojamojo balo. Jaunimo savanoriškos tarnybos aprašą galite rasti čia.

Akredituotų SVO ir PO organizacijų paieška

SVARBU: norintieji dalyvauti JST programoje dar 2019 m. kviečiami registruotis iki rugsėjo 16 d. šioje savanorių duomenų bazėje, ketinantys atlikti tarnybą nuo 2020 m. sausio mėnesio, kviečiami registruotis į naująją savanorių duomenų bazę.

Primename, jog visi savanoriai turi turėti SVO organizaciją ir mentorių(ę) bei pasirašyti trišalę sutartį su PO ir SVO. JST yra programa turinti savitą struktūrą ir neatsiejamus komponentus – tai ne tik intensyvi tarnyba, tačiau ir reguliarūs susitikimai su mentoriumi, darbas bendrųjų kompetencijų lavinimo temomis, todėl savanoriška veikla, kuri vyko ne programos rėmuose, nesuteikia 0,25 stojamojo balo. Tik savanoriai, kurių tarnybos valandų apskaita reguliariai pateikiama Jaunimo reikalų departamentui bei vyksta nuolatinis darbas su SVO mentoriumi(e), įgija tam skirtą specialų pažymėjimą, kuris pateikiamas, kaip dokumentas suteikiantis stojamojo balo dedamąją.

KĄ DARYTI JEI NORIU TAPTI SAVANORIU?

1. Užsiregistruoti čia: Savanorio anketa

2. Užsiregistravus, informacija perduodama rajono ar miesto savivaldybę kuruojančios SVO organizacijos mentoriui(ei), kuri(s) su potencialiais savanoriais susisiekia el. paštu / telefonu ir sutaria laiką dėl susitikimo.

3. Susitikuti su mentoriumi(e) ir aptarti savanoriškos tarnybos tikslus, lūkesčius ir pan., sutariamas susitikimas su priimančia oragnizacija.

4. Pasirašyti Trišalę sutartį, kurioje pateikiamos visų šalių pareigos ir teisės, apibrėžiama veiklos apimtis, tvarakraštis ir kt. detalės.

5. Pradėti tarnybą: pildomi tarnybos grafikai, vyksta susitikimai su kuratoriumi(e), mentoriumi(e), atliekami įgūdžių lavinimo aptarimai, išduodami skaitmeniniai ženkliukai.

SVOPO