Jaunimo savanoriška tarnyba

JST pristatymas.jpg

Jaunimo savanoriška tarnyba (JST) – tai intensyvi 6 mėn. trukmės savanorystės programa jauniems žmonėms nuo 14 iki 29 m., kurios metu jaunuoliai 40 val. / mėnesį savanoriauja pasirinktoje akredituotoje savanorius priimančioje organizacijoje (toliau – PO), kartą per mėnesį susitinka su savanorišką veiklą organizuojančios (toliau – SVO) organizacijos paskirtu mentoriumi(e), mokosi įveikti sunkumus, apmąstyti patirtį bei įvardyti išmokimus, suformuluoti tobulėjimo kryptis.

JST programa – tai galimybė ne tik atrasti patinkančią veiklos kryptį, bet ir geriau pažinti save, ugdyti bendrąsias kompetencijas ir stiprinti pasitikėjimą savimi. Savanoriai, kurie įgyvendina daugiau nei 3 mėnesius tarnybos, įgyja JST pažymėjimą – dokumentą, patvirtinantį tarnybos metu įgytus ar sustiprintus įgūdžius, tačiau tik 6 mėn. (ne mažiau nei 40 val. / mėn.) nenutrūkstama tarnyba užtikrina galimybę įgyti 0,25 stojamojo balo. Jaunimo savanoriškos tarnybos aprašą galite rasti čia.

Akredituotų SVO ir PO organizacijų paieška

SVARBU: norintieji dalyvauti JST programoje 2020 m., kviečiami registruotis savanorių duomenų bazėje.

Šia registracija sudaromas rezervinis sąrašas, tad į programą kviesime užsiregistravusius iš eilės pagal laiko žymę. Vietų skaičius savivaldybėje ribotas, todėl būtina išankstinė registracija.

Primename, jog visi savanoriai turi turėti SVO organizaciją ir mentorių(ę) bei pasirašyti trišalę sutartį su PO ir SVO. JST yra programa turinti savitą struktūrą ir neatsiejamus komponentus – tai ne tik intensyvi tarnyba, tačiau ir reguliarūs susitikimai su mentoriumi, darbas bendrųjų kompetencijų lavinimo temomis, todėl savanoriška veikla, kuri vyko ne programos rėmuose, nesuteikia 0,25 stojamojo balo. Tik savanoriai, kurių tarnybos valandų apskaita reguliariai pateikiama Jaunimo reikalų departamentui bei vyksta nuolatinis darbas su SVO mentoriumi(e), įgija tam skirtą specialų pažymėjimą, kuris pateikiamas, kaip dokumentas suteikiantis stojamojo balo dedamąją.

KĄ DARYTI JEI NORIU TAPTI SAVANORIU?

1. Užsiregistruoti čia: Savanorio anketa

2. Užsiregistravus, informacija perduodama rajono ar miesto savivaldybę kuruojančios SVO organizacijos mentoriui(ei), kuri(s) su potencialiais savanoriais susisiekia el. paštu / telefonu ir sutaria laiką dėl susitikimo.

3. Susitikti su mentoriumi(e) ir aptarti savanoriškos tarnybos tikslus, lūkesčius ir pan., sutariamas susitikimas su priimančia organizacija.

4. Pasirašyti trišalę sutartį, kurioje pateikiamos visų šalių pareigos ir teisės, apibrėžiama veiklos apimtis, tvarkaraštis ir kt. detalės.

5. Pradėti tarnybą: pildomi tarnybos grafikai, vyksta susitikimai su kuratoriumi(e), mentoriumi(e), atliekami įgūdžių lavinimo aptarimai, išduodami skaitmeniniai ženkliukai.

SVARBU PRISIMINTI

1. Minimalus JST valandų skaičius per mėnesį yra 40 val. Jei vieną mėnesį surenkama mažiau valandų, tarnybą savanoris gali tęsti, tačiau bus išduotas pažymėjimas nesuteikiantis stojamojo balo. Valandos skaičiuojamos kas mėnesį, o ne jų bendra suma. Užduotys ir savanoriškos veiklos grafikas derinami individualiai su kuratoriumi.

  • Siekiant įgyti išugdytas kompetencijas ir darbo patirtį patvirtinantį pažymėjimą, suteikiantį 0,25 stojamojo balo, savanoriškai veiklai skiriama ne mažiau 40 val. / mėn.
  • Siekiant įgyti išugdytas kompetencijas ir darbo patirtį patvirtinantį pažymėjimą, nesuteikiantį 0,25 stojamojo balo, savanoriškai veiklai skiriama ne mažiau 20 val. / mėn.

2. JST pažymėjimo laikas neribojamas, tačiau balo formulę ŠMSM ir LURK (Lietuvos universitetų rektorių konferencija) tvirtina kasmet lapkričio pabaigoje / gruodžio pradžioje. Tad nei JRD, nei niekas kitas negali garantuoti, jog pvz., po 5 metų JST programa bus pripažinta.

3. JST pažymėjimas išduodamas JRD jei savanoris atliko 6 mėnesių, po ne mažiau kaip 40 valandų per mėnesį, iš viso ne mažiau kaip 240 valandų, trukmės Jaunimo savanorišką tarnybą, kurios metu įgijo ne mažiau kaip 5 kompetencijų ženkliukus (visos sąlygos aprašytos čia). Jei savanoris nesurenka ženkliukų, jis gauna pažymėjimą, tačiau kito tipo, kuris nesuteikia stojamojo balo.

Dažniausiai užduodami klausimai apie Jaunimo savanorišką tarnybą 

SVOPO