Kaip tapti savanoriu?

1 žingsnis – anketos užpildymas „Ne imti, bet duoti“ svetainėje.

2 žingsnis – dalyvavimas informaciniame susitikime, kurio metu pristatomas „Ne imti, bet duoti“ veikos pobūdis, ypatumai bei įsipareigojimai. Su kiekvienu norinčiu savanoriauti vyksta individualus motyvacinis pokalbis.

3 žingsnis – atranką praėjusių savanorių dalyvavimas metiniuose savanorių mokymuose, kurių metu savanoriams suteikiamos bazinės žinios apie darbo su jaunuoliais specifiką ir pobūdį. Pasirašomos savanoriškos veiklos sutartys mažiausiai vieneriems mokslo metams. Geriausias lošėjų pasiūlymas slizing hot. Nagi. Didesnė tikimybė laimėti!

4 žingsnis – savanorio lydėjimas į vaikų globos namus, dienos centrą (ar pas vaiko globėjus, įtėvius), supažindinimas su priskirtu jaunuoliu, vaikų globos namų ar dienos centro struktūra, ypatumais, administracija, taisyklėmis. Lydi globos namų kuratorius.

5 žingsnis – reguliarus savanorio susitikimas su jaunuoliu visus mokslo metus, dalyvavimas kvalifikacijos kėlimo kursuose, seminaruose, paskaitose ir kituose kompetencijų ir įgūdžių ugdymo užsiėmimuose. Iškilus bet kokiems klausimams ar problemoms, savanoris gali kreiptis į savo kuratorių, savanorių koordinatorę ar kitą NIBD narį, kurie visada suteiks pagalbą