Kaip tapti savanoriu?

1 žingsnis – anketos užpildymas „Ne imti, bet duoti“ svetainėje.

2 žingsnis – dalyvavimas informaciniame susitikime, kurio metu pristatomas „Ne imti, bet duoti“ veikos pobūdis, ypatumai bei įsipareigojimai. Su kiekvienu norinčiu savanoriauti vyksta individualus motyvacinis pokalbis.

3 žingsnis – atranką praėjusių savanorių dalyvavimas metiniuose savanorių mokymuose, kurių metu savanoriams suteikiamos bazinės žinios apie darbo su jaunuoliais specifiką ir pobūdį. Pasirašomos savanoriškos veiklos sutartys mažiausiai vieneriems mokslo metams.

4 žingsnis – savanorio lydėjimas į vaikų globos namus, dienos centrą (ar pas vaiko globėjus, įtėvius), supažindinimas su priskirtu jaunuoliu, vaikų globos namų ar dienos centro struktūra, ypatumais, administracija, taisyklėmis. Lydi globos namų kuratorius.

5 žingsnis – reguliarus savanorio susitikimas su jaunuoliu visus mokslo metus, dalyvavimas kvalifikacijos kėlimo kursuose, seminaruose, paskaitose ir kituose kompetencijų ir įgūdžių ugdymo užsiėmimuose. Iškilus bet kokiems klausimams ar problemoms, savanoris gali kreiptis į savo kuratorių, savanorių koordinatorę ar kitą NIBD narį, kurie visada suteiks pagalbą 🙂