Apie mus

cropped-picture1.png


„Ne imti, bet duoti“ – tai nuo 2005 m. veikianti, aktyvi, ilgalaikė savanorystė, kviečianti visa širdimi įsitraukti į humanitarinę veiklą vaikų globos namuose, dienos centruose bei socialinę riziką patiriančiose šeimose. Tapti korepetitoriumi ir draugu, padėti mokytis ir augti, įkvėpti vilties ir užmegzti ryšį – taip galima apibūdinti šios veiklos esmę.

Mes tikime, kad skiriamas laikas ir pastangos yra brangesni už materialinę paramą. Nuolatinis dėmesys – vertingesnis už vienkartinį. Užmegztas ryšys su jaunuoliu – neįkainojamas. Savo darbais siekiame atspindėti „Ne imti, bet duoti“ vertybes – pagarbą, bendradarbiavimą, tobulėjimą, atvirumą ir empatiją.

Svarbiausia nuoširdžiai veikti pagal esminį savanorystės principą: tai altruistinė veikla, dalelės savo laiko, energijos, žinių ir asmeninės patirties davimas dirbant visuomenei reikšmingą darbą, negaunant už tai jokio piniginio atlygio. Tokiais pagrindais veikia „Ne imti, bet duoti“ organizacija, kurioje laukiami visi 16-60 metų vilniečiai, kauniečiai bei panevėžiečiai.

Draugų istorija 🙂


  • „Ne imti, bet duoti“ savo veiklą pradėjo 2005 m. gruodžio 5 d.
  • Savanorišką veiklą atlieka aukštųjų mokyklų studentai, 11-12 klasių moksleiviai bei vyresnio amžiaus žmonės.
  • Nuo 2018 m. „Ne imti, bet duoti“ yra Jaunimo reikalų departamento prie SADM akredituota savanorišką veiklą organizuojanti (SVO) organizacija.

„Ne imti, bet duoti“ tikslas – prisidėti prie tvarios visuomenės ir aplinkos kūrimo skatinant ir organizuojant savanorišką veiklą, orientuotą į vaikus ir jaunimą, ypač patiriančius socialinę atskirtį, esančius iš socialinių įgūdžių stokojančių šeimų bei socialinės rizikos šeimų, netekusius tėvų globos, gyvenančius vaikų globos namuose arba su globėjais (rūpintojais) ar įtėviais (toliau – Jaunimą).

„Ne imti, bet duoti“ uždaviniai:

  1. Skatinti Jaunimo domėjimąsi menu, kultūra, mokslu, padėti užpildyti mokymosi spragas, gilinti akademines žinias ir padėti ruoštis brandos egzaminams.
  2. Mažinti Jaunimo socialinę atskirtį visuomenėje, skatinti jo socializaciją ir integravimąsi į gyvenamą aplinką, padėti (re)integruotis į švietimo sistemą, darbo rinką bei visuomeninį gyvenimą.
  3. Skatinti ir organizuoti savanorišką veiklą, savanorių ir Jaunimo laisvalaikį, formalųjį, neformalųjį bei informalųjį ugdymą(si).
  4. Skatinti Jaunimo ir organizacijos narių tobulėjimą, ugdyti jų pilietiškumą, kelti NIBD narių kvalifikaciją ir pedagogines bei psichologines kompetencijas darbui su Jaunimu.

„Ne imti, bet duoti“ misija – tvarios visuomenės ir aplinkos kūrimas, padedant vaikams ir jaunimui, ypač patiriantiems socialinę atskirtį, (re)integruotis į visuomenę bei gyvenamą aplinką, skatinant jų formalųjį, neformalųjį bei informalųjį ugdymą(si).

„Ne imti, bet duoti“ vizija – tvari visuomenė ir aplinka su šviesią ateitį turinčia jaunąja karta.

Pagrindinės savanorių veiklos:

  • Savanoriai-korepetitoriai skiria 2 akademines valandas per savaitę padėdami jaunimui mokytis, ruošti namų darbus ir ruoštis brandos egzaminams ir 2 – dalyvavimui „Ne imti, bet duoti“ organizuojamuose renginiuose ir kompetencijų bei įgūdžių tobulinimo užsiėmimuose.
  • Savanoriai-organizatoriai padeda organizuoti ir įgyvendinti renginius, savanorių, vaikų ir jaunimo laisvalaikį bei neformalųjį ugdymą, kompetencijų ir įgūdžių tobulinimo užsiėmimus, vaikų, jaunimo bei savanorių komandinį darbą.