Apie mus

img_6406

“Ne imti, bet duoti“ – aktyvi, pastovi savanorystė, kviečianti įsitraukti visa širdimi. Mes tikime, kad skiriamas laikas ir pastangos yra brangesni už materialinę paramą. Nuolatinis dėmesys – vertingesnis už vienkartinį. Užmegztas ryšys su savo vaiku – neįkainojamas. Savo darbais siekiame atspindėti “Ne imti, bet duoti“ vertybes – pagarbą, bendradarbiavimą, tobulėjimą, atvirumą ir empatiją.

“Ne imti, bet duoti“ – jau 12-us veiklos metus skaičiuojanti ir daugiau, nei 100 savanorių vienijanti, ne pelno siekianti organizacija – kviečia įsitraukti į humanitarinę veiklą vaikų globos namuose. Tapti korepetitoriumi ir draugu, padėti mokytis ir augti, įkvėpti vilties ir užmegzti ryšį – taip galima apibūdinti šios veiklos tikslą. 

Organizacijos nariai-savanoriai kartą per savaitę lanko globojamą mokinuką vaikų globos namuose, padeda jam ruošti namų darbus, parodo ten augančiam vaikui, kas vyksta už globos namų sienų, padeda integruotis visuomenėje, kartu leidžia laisvalaikį.

Svarbiausia – nuoširdžiai veikti pagal esminį savanorystės principą: tai altruistinė veikla, dalelės savo laiko, energijos, žinių ir asmeninės patirties davimas dirbant visuomenei reikšmingą darbą, negaunant už tai jokio piniginio atlygio. Tokiais pagrindais veikia “Ne imti, bet duoti“ organizacija. Laukiami visi 18-60 metų vilniečių, kauniečių bei panevėžiečių laiškai registracijai adresu neimti@gmail.com 

VEIKLOS PROJEKTE:

Pagrindinė veikla: vaikų mokymas globos namuose (ją vykdo savanoriai – korepetitoriai);

Papildoma veikla: švietėjiški renginiai (ją vykdo savanoriai – organizatoriai).

Savanoriai korepetitoriai – žmonės, kurie 1-2 kartus per savaitę lanko paskirtą vaiką globos namuose ir padeda jam atlikti namų darbus bei užpildyti mokymosi spragas.

Savanoriai organizatoriai – organizuoja vaikų ir savanorių laisvalaikį, renginius, šventes. Bendrauja su vyriausybinėmis ir nevyriausybinėmis organizacijomis. Užtikrina aktyvų savanorių įtraukimą į visuomenines veiklas.

 

Nuostatai                    Kodeksas                    Istatai

Pagrindinis tikslas – prisidėti prie tvarios visuomenės formavimo vykdant atvirąjį darbą su jaunimu, ypač su patiriančiu socialinę atskirtį, esančiu iš socialinių įgūdžių stokojančių šeimų bei socialinės rizikos šeimų, netekusiu tėvų globos, gyvenančiu vaikų globos namuose arba su globėjais (rūpintojais) ar įtėviais, padedant jaunimui (re)integruotis į visuomenę, darbo rinką bei gyvenamą aplinką, skatinant formalųjį, neformalųjį bei informalųjį ugdymą(si).

Mūsų misija – tvarios visuomenės formavimas, padedant socialinę atskirtį patiriantiems vaikams ir jaunimui (re)integruotis į visuomenę bei gyvenamą aplinką, skatinant jų formalųjį, neformalųjį bei informalųjį ugdymą.

Mūsų vizija – tvari visuomenė su šviesią ateitį turinčia jaunąja karta.