Dėkojame aukojantiems

Šiandien norime labai padėkoti visiems, aukojantiems “Ne imti, bet duoti“. Savo darbe susiduriame su iššūkiais ir sunkumais, baimėmis ir neaiškumu. Tačiau Jūsų dėka galime pasikviesti psichologus ir edukologus, rengti tokias tokias svarbias konsultacijas mūsų savanoriams. Jūs padedate mums padėti vaikams! Psichologų įrodyta, kad pagalba kitiems padeda žmonėms jaustis laimingesniais. Ar tai būtų reikšmingoms iniciatyvoms skiriamas laikas, daiktai ar finansinė parama, bet…

Antrieji šių metų mokymai savanoriams’17

Nenustojame tobulėti! Norime padėkoti Valdorfo mokyklos pedagogėms Aušrai Puskunigienei ir Laurai Keršienei bei psichologui Aleksandrui Segal. Jūsų suteiktos žinios – neįkainojamos.

Kas atsitinka, kai ne tik imi, bet ir duodi

Kartą sėdim su draugėmis kavinėse, ir tema pakrypsta apie berniuką, kuris labai protingas – žino visas šalis, jų vėliavas ir pavadinimus. Galvoju, gal draugė pasakoja apie kažkurį iš savo giminaičių? Tada ji rodo mums nuotrauką: va, žiūrėkit, aš buvau su jais abiem išėjus į kavinę! Žiūriu ir tarp kitko paklausiu, ar jie pusbroliai? „Ne, ne, ne pusbroliai, čia…

Naujasis NE IMTI, BET DUOTI sezonas’17!

Kaip mokiniai, taip ir mes rudenį pasitinkame su pakilia nuotaika, nes su visa mokslo bendruomene jau 11-tąjį sezoną švenčiame rugsėjo 1-ąją. Mokslo metus pradedame kupini noro padėti mažiau galimybių turintiems vaikams ir tikimės, jog jo turi ir Tu !

Magiškas teatro pasaulis su “Keistuoliais“

„Ne imti, bet duoti“ džiaugiasi projekto draugu – Keistuoliu teatru. Šį kartą savanoriai su vaikais keliavo į spektaklį “Atleisk jiems – jie nežino, ką daro“. Šiuo bendradarbiavimu sieksime stiprinti vaikų ir savanorių tarpusavio ryšį per neformalią veiklą, gerinti socialinius vaikų įgūdžius ir supažindinti juos su magišku ir įtraukiančiu teatro pasauliu. Dėkojame Keistuolių teatrui už kvietimus į spektaklius!…

Silvija Stankevičiūtė

*** Nūdienoje vis populiaresnė tampa savanorystė, kurios krypčių, veiklos formų esti nepaprastai daug: nuo pagalbos senyvo amžiaus žmonėms iki darbo su vaikais, nuo savanoriavimo festivaliuose, teatre iki įsitraukimo į ekologinio projekto plėtojimą. Bene reikšmingiausia įsisavinti ir nuoširdžiai veikti pagal esminį savanorystės principą: tai altruistinė veikla, dalies savo laiko, energijos, žinių ir asmeninės patirties atidavimas dirbant…

Savanorių žodžiais

“Savanorystė – tai galimybė skleisti šviesą. Toks žmogaus tikslas šioje žemėje – būti šviesa kitų gyvenimuose. Laimingi tie, kurie šia puikia galimybe pasinaudoja – tie, kurie ne tik ima, bet ir duoda kažką ypatingo pasauliui“ – Emilija Narvydaitė                                   …