Naujieji mūsų partneriai – SOS „Globėjų tarnyba“!

SOS Vilnius namai

Nuo šių mokslo metų bendrų tikslų sieksime su naujaisiais mūsų partneriais – SOS „Globėjų tarnyba“!

LPF SOS vaikų kaimų Lietuvoje draugijoje nuo 2017 m. kovo mėnesio veikia „Globėjų tarnyba“, kuri vykdo globėjų ir įtėvių paiešką, atranką (mokymus), konsultavimą ir pagalbos jiems teikimo paslaugas Vilniaus mieste.

LPF SOS vaikų kaimų Lietuvoje draugijos, Globėjų tarnyba teikia šias kompleksines paslaugas:

Įvadiniai būsimų globėjų/įtėvių mokymai, ugdant ir stiprinant būsimų globėjų socialinius ir buitinius įgūdžius, būtinus tinkamai vaiko priežiūrai užtikrinti. Pagrindiniai mokymų uždaviniai: saugios aplinkos užtikrinimas ir vaiko fizinių poreikių tenkinimas, vaiko ryšių su jo biologine šeima užtikrinimas, pagalba vaikui užmezgant patvarius tarpasmeninius santykius, bendradarbiavimas sprendžiant vaiko ir šeimos problemas.

Socialinės-psichologinės konsultacijos. Pagalba globėjų/įtėvių šeimoms sukuriant ir palaikant saugius ir patvarius tarpasmeninius santykius, sprendžiant psichologines asmenybės ir ugdymosi problemas, stiprinant gebėjimą bendrauti, psichologinį atsparumą. Pagalba sudarant palankias psichologines  sąlygas artimoje aplinkoje. Skaitykite toliau

Nuo šiandien sieksime bendrų tikslų su Vilniaus miesto socialinės paramos centru!

Vilniaus_SPC

Džiaugiamės naujais draugais, su kuriais stengsimės padėti socialinės rizikos šeimų vaikams!

VILNIAUS MIESTO SOCIALINĖS PARAMOS CENTRAS – yra Vilniaus miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga, priskirta Vilniaus m. savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos departamento reguliavimo sričiai.

VILNIAUS MIESTO SOCIALINĖS PARAMOS MISIJA – teikti socialinę paramą Vilniaus gyventojams, kurie negali savarankiškai rūpintis savo asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir kuriems būtina pagalba tenkinant jų būtinuosius poreikius bei sprendžiant socialines problemas. Skaitykite toliau

Nauja draugystė su Kauno Šv. Kryžiaus (Karmelitų) parapijos dienos centru „Vaikų stotelė“

Vaiku stoteleDžiaugiamės užmezgę ryšius su Kauno Šv. Kryžiaus (Karmelitų) parapijos dienos centru „Vaikų stotelė“. Tikimės, kad drauge prisidėsime prie tvarios visuomenės ir aplinkos kūrimo Kauno mieste 🙂

Dienos centre „Vaikų stotelė“ reguliariai dirbamas socialinis bei ugdomasis darbas su mokymosi bei elgesio problemų turinčiais vaikais ir paaugliais bei teikiamos konsultacijos, netrukus bus organizuojamo tėvystės įgūdžių grupės šeimomis.

Šiandien vaikų dienos centras yra tapęs svarbia socialines paslaugas teikiančių institucijų infrastruktūros dalimi, turinčia platų partnerių tinklą.

Vaikų dienos centro tikslai:

Skaitykite toliau