Paslaugos

Jaunimo ir vyresnio amžiaus žmonių užimtumo skatinimas ir organizavimas:

 • Sudarome galimybę asmenims nuo 16 metų (moksleiviams, studentams, dirbantiems, nedirbantiems ir vyresnio amžiaus žmonėms) įsitraukti į savanorišką veiklą vaikų globos namuose ar dienos centruose.

Savanorių korepetitorių bendrųjų, psichologinių ir pedagoginių kompetencijų ugdymas:

 • Apmokome savanorius korepetitorius darbui su socialinę riziką patiriančiais vaikais.
 • Organizuojame kompetencijų tobulinimo seminarus savanoriams korepetitoriams (kviečiame specialistus skaityti pranešimus, vesti seminarus), skatiname pilietiškumą, empatiją, toleranciją.
 • Sudarome sąlygas savanorių korepetitorių savirealizacijai.

Nuolatinis savanorių korepetitorių lydėjimas:

 • Konsultuojame savanorius korepetitorius savanorystės metu iškylančiais klausimais, kartu su savanoriais analizuojame jų problemines situacijas.
 • Tarpininkaujame tarp savanorius priimančių organizacijų (vaikų globos namų, dienos centrų) ir savanorių korepetitorių .
 • Atstovaujame savanorių korepetitorių interesus.

Sociokultūrinės paslaugos savanoriams korepetitoriams ir socialinę riziką patiriantiems vaikams:

 • Skatiname vaikų motyvaciją mokslo srityje.
 • Padedame vaikams ruošti namų darbus, ruoštis brandos egzaminams, mokome efektyvesnio savarankiško mokymosi.
 • Padedame vaikams suprasti išsilavinimo vertę, aukštojo mokslo galimybes, profesinę orientaciją.
 • Ugdome vaikų bei savanorių saviraišką, kūrybiškumą bei socialinį aktyvumą.
 • Organizuojame savanorių ir vaikų turiningą bei saugų laisvalaikio praleidimą (protų kovas, kino vakarones, menines ir kūrybines dirbtuves, ekskursijas, išvykas į kiną, teatrą, muziejus, valstybines bei kultūrines įstaigas ir kt.).
 • Organizuojame profesinio orientavimo renginius socialinę riziką patiriantiems vaikams.
 • Organizuojame savanorių ir vaikų dalyvavimą visuomeniniuose renginiuose, akcijose, projektuose.

Socialinę riziką patiriančių vaikų socialinių bei gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas:

 • Ugdome bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius.
 • Ugdome pasitikėjimą savimi, savarankiškumą.
 • Ugdome empatijos, etiketo, drausmės, pagarbos svarbos suvokimą.
 • Ugdome pareigų ir atsakomybių svarbos suvokimą.
 • Informuojame, konsultuojame.
 • Padedame integruotis į visuomeninį gyvenimą.

Pagalba socialinę riziką patiriantiems vaikams ir jaunimui, išgyvenantiems krizę ar patyrusiems emocinius išgyvenimus:

 • Padedame jaunuoliams užtikrinti emocinį stabilumą.
 • Konsultuojame (kartu su vaiku analizuojame jo problemines situacijas).
 • Kalbamės individualiai.
 • Nukreipiame pas specialistus.

Savanorius priimančių organizacijų (vaikų globos namų, dienos centrų) konsultavimas savanoriškos veiklos klausimais.

Konsultacinė pagalba globėjams, rūpintojams, įvaikintojams:

 • Teikiame informaciją apie socialinę pagalbą asmenims ir šeimoms.